MiSSIE VISIE

Onze samenleving drijft op verwachtingen. Over wat je moet kunnen, hoe je je moet gedragen, wat je moet presteren en hoe je eruit moet zien.

p-fit-geel

Misie & visie

Graag zou ik de hele samenleving veranderen en iedereen meer ruimte geven om zichzelf te zijn en zich op zijn eigen manier te ontwikkelen. Maar ik moet realistisch zijn, dus ik begin op een plek waar de maatschappelijke druk vooral gevoeld en/of gevoed wordt. Met mensen die leven met autisme die tegen grenzen aanlopen.

Met mijn coaching, wil ik mensen met autisme helpen en leren hoe om te gaan met de stress die de verregaande druk om aan de norm te voldoen met zich meebrengt. In de taal van de cliënt, samen onderzoeken waar zijn/haar grenzen liggen. Werken aan het vergoten van de zelfredzaamheid.

Door middel van inspannende activiteiten zoals bijvoorbeeld een sport wil ik ondersteunen en aanleren hoe zij hun innerlijke systemen kunnen resetten. Ontspanning door inspanning. 

Hierdoor wordt er ruimte gecreëerd zodat ze beter opgewassen zijn tegen de problemen in het dagelijks leven. Als persoonlijk ervaringsdeskundige weet ik hoe dit werk en wat dit met mensen die leven met autisme kan doen.

 

Mijn ervaring wil ik mede inzetten om te coachen en te ondersteunen. Plezier, gezondheid en ontspanning is de basis voor een goede ontwikkeling.